Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, następnie studia podyplomowe z zakresu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w Funduszach Europejskich. Z powodzeniem aplikowała o środki zewnętrzne z funduszy krajowych i unijnych, koordynowała procesy inwestycyjne. Uczestniczyła w tworzeniu dokumentów planistycznych tj. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Wieloletni pracownik samorządowy. Od 2014 roku związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a od 2015 roku pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pozostali prelegenci