HyperView

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej). Ukończył także studia podyplomowe na SGH w Warszawie z zakresu Zarządzania Projektami w Ramach Funduszy Strukturalnych UE. Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu geodezji i infrastruktury informacji przestrzennej.

Jest geodetą uprawnionym i certyfikowanym konsultantem ds. INSPIRE. Brał udział w pracach Grupy Roboczej LUMASEC programu URBACT II. Jako pomysłodawca większości rozwiązań funkcjonujących w ramach Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, publikował wiele materiałów na temat narzędzi wspomagających  zarządzanie przestrzenią miejską. Przez 17 lat był związany z Wydziałem Geodezji Urzędu Miasta w Bytomiu. Od października 2006 był kierownikiem Referatu Systemu Informacji o Terenie. Od 2009 roku pracował na stanowisku Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, a następnie od września 2011 roku pełnił funkcję Naczelnika tego Wydziału. Wielokrotnie uczestniczył (często w roli prelegenta lub organizatora) w wielu konferencjach poświęconych tematyce geodezyjnej, a także tematyce związanej z Infrastrukturą Informacji Przestrzennej. Jako ekspert ds. INSPIRE, brał czynny udział w pracach Komisji Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W 2016 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Hyperview Sp. z o.o. Odpowiada w spółce za wdrożenia rozwiązań informatycznych usprawniających pracę w sektorze publicznym.

Pozostali prelegenci