10 Dolnośląski Konwent Informatyków

Dzień I
10.00 – 14.00 I BLOK MERYTORYCZNY

Finansowanie dolnośląskich projektów cyfrowych z funduszy europejskich

Czym wyróżnia się nowoczesny komputer do biura i na jakie jego cechy warto zwracać uwagę

Digitalizacja jako element realizacji społecznej odpowiedzialności szkolnictwa wyższego

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

Jak współpracować z organami ścigania przy naruszeniach bezpieczeństwa w urzędzie

Integracja ochrony danych oraz cyberbezpieczeństwa wspomagana sztuczną inteligencją

Jak wspierać wdrożenia systemów informatycznych za pomocą audytu wewnętrznego

14.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 17.00 II BLOK MERYTORYCZNY

Optymalizacja kosztów zarządzania dokumentami jako wyzwanie dla IT w sektorze publicznym

Doświadczenie użytkownika (UX) w cyfrowych usługach publicznych - porównanie i analiza przypadków

Przykłady wykorzystania PowerShell w codziennej pracy administratora - warsztat

17.00 - 19.00 Czas wolny
od godz. 19.00 Kolacja
Dzień II
7.00 – 9.00 Śniadanie
10.00 – 12.30 III BLOK MERYTORYCZNY

Konfiguracja środowiska zdalnych pulpitów Windows do pracy spoza sieci jednostki

Kompleksowe zarządzanie stacjami roboczymi i jego wpływ na standard obsługi użytkowników

Realizacja usługi elektronicznych przez gminy w oparciu o centralne formularze

Platforma integracyjna jako narzędzie do wspierania procesu zarządzania jst

Jak zapanować nad dokumentacją IT oraz infrastrukturą za pomocą narzędzi opensource

12.00 Podsumowanie konwentu: rozdanie nagród

Wśród prelegentów